Патристичне богослов’я Друк

Монографії

 1. Жуковський В. Кандидатська дисертація: «Проблема “energeia” у філософській думці Григорія Палами» (на правах рукопису)
 2. Zhukovskyy V. The impact of the Development of Palamas’ Theology of the Distinction between the Divine Essence and Energies on the Development of the Theology of Deification. (Licentiate Thesis). – Leuven, 2001.
 3. Кindiy O. Christos Didaskalos: The Christology of Clement of Alexandria. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008.

 

Наукові статті

 1. Жуковський В. Antiochia i Aleksandria, czy zawsze teologiczna polaryzacja? Problem transcendencji oraz immanencji Boga w teologii Cyryla Aleksandryjskiego oraz Jana Złotoustego. Матеріали міжнародної патристичної конференції в Любліні, 11 листопада 2011 р. Тема конференції: «Patriarchaty Wschodu w starożytności». Організатор: Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ.
 2. Жуковський В. Онтологічний реалізм Обоження людини як ключова парадигма біблійно-патристичної антропології згідно з богомисленням Григорія Палами // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: ІІ Всеукр. міжконфесійна християнська науково-практична конф., 15-17 січ. 2009 р. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 131-139.
 3. Жуковський В. Святий Григорій Палама і проблема його церковної легітимізації УГКЦ // Наукові записки УКУ. – 2009. – № 1. – С. 145 – 159.
 4. Жуковський В. Проблема єдності, триєдності та множинності енергії Бога у філософії Григорія Палами // Дні науки Філософського факультету – 2008: міжна. наук. конф., 16 – 17 квіт. 2008 р.: тези допов. – К.: 2008. – Ч. ІІ. – С. 121 – 122.
 5. Жуковський В. Антиномічний метод Григорія Палами у його вченні про Божественну енергію // Університет. – 2008. – № 3. – С. 93 – 99.
 6. Жуковський В. Сотворений світ як середовище несотвореної Божественної енергії (Згідно з богомисленням Григорія Палами) // Духовність як основа сталого розвитку сучасного українського суспільства: соціокультурний, релігійний, еколого-економічний і мистецький аспекти: міжнар. наук. конф., 18 – 19 вер. 2008 р.: тези допов. – Львів, 2008. – С. 108 – 110.
 7. Жуковський В. Проблематика відношення між Богом і світом у філософії Філона Олександрійського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. № 12. Філософські науки. Луцьк. – 2008. – С. 131 – 135.
 8. Жуковський В. Концепція розрізнення між Божественною сутністю і енергією в філософсько-богословській думці Григорія Палами // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Філософія. Випуск 9. Тернопіль, 2003. – C. 51 – 56.
 9. Жуковський В. Ісихазм і християнська містика // Київська Старовина. – 1996. – № 1. – С. 110 – 124.
 10. Жуковський В. Досвітнє богослов’я святого Григорія Палами, як універсальна відповідь на виклики Постмодерної доби // Релігія і громадянське суспільство: криза ідентичності і нові виклики постсекулярного суспільства: сьомий міжнародний семінар, 8 – 10 лист. 2007 р.: доповідь. – Ялта, 2007. – С. 51 – 55.
 11. Кашук О. Суть і характерні риси щастя, пов’язаного з володінням земними благами, у творчості Григорія Великого, „Вісник Львівського національного університету ім.. Івана Франка”, 122 (2010), с. 255-262.
 12. Кашук О. Земні блага як цінність в ученні Григорія Великого, w: Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. T. 20: Сучасна парадигма управління та Острозька Біблія, Львів 2009, c. 97-99.
 13. Кашук О. Земний добробут у житті праведних та неправедних людей у вченні папи Григорія І (Двоєслова), „Наукові записки Українського католицького університету”, 1 (2009), c. 95-108.
 14. Кащук О. Минуче щастя у творчості Григорія Великого, „Наукові записки Львівського університету бізнесу та права” 2 (2008), c. 204-216.
 15. Кашук О. Niebiańskie szczęście jako komunia z Bogiem w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, w: Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, red. J. Pałucki, P. Szczur, M. Szram, M. Wysocki, Lublin 2009, s. 239-254.
 16. Кашук О. Istota i cechy niebiańskiego szczęścia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, „Analecta Cracoviensia” XL (2008), s. 153-163.
  Кашук О. Powołanie człowieka do szczęścia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, „Vox Patrum” z. 28 (2008), t. 52/1, s. 411-424.
 17. Кашук О. Droga doskonalenia chrześcijańskiego w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, „Ruch biblijny i liturgiczny” LXI (2008), s. 143-153. Utrapienie a prawdziwe ziemskie szczęście w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, „Vox Patrum” z. 27 (2007), t. 50-51, s. 379-395.
 18. Кіндій О. Частотне вживання варіантів написання грецької Θ (ф/т/х, інші) в українських текстах XIX ст. // Перекладацька майстерня 2000-2001. Наукові записки перекладацької майстерні.  Т. 2. – Львів: Центр гуманітарних досліджень, 2002 – C. 224-236.
 19. Кіндій О. До нарису христології Климента Олександрійського: Christos Didaskalos // Богослов’я 69. Львів 2005 – C.  118-145.
 20. Кіндій О. Ранньохристиянські джерела про збереження природи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України – Львів 2008 – C. 125-132.
 21. Кіндій О. Богослов’я ікони св. Йоана Дамаскина – Покровителя Українського Богословського Наукового Товариства // буде опубліковано в наступному номері журналу Богослов’я.
 22. Кіндій О.Diakonos tou theou: погляд на досконалого християнина через призму ранньохристиянського поняття дияконії // буде опубліковано в збірнику матеріялів і статей Міжнародної патристичної конференції, Львів, 11-12 вересня 2009.
 23. Кіндій О. The Christological Notion of Diakonos in Clement of Alexandria // буде опубліковано в наступному номері журналу Studia Patristica.

Науково-популярні статті

 1. Жуковський В. У пошуку за скарбом / Святі отці про молитву та духовну тверезість. Передмова. – Львів, Свічадо, 2007. – 352 с.
 2. Жуковський В. Отці Церкви – завжди сучасне минуле // Християнин і світ. – 2009. – № 1. – С. 18-21. - www.xic.com.ua
 3. Жуковський В. Святий Григорій Палама повертається // Патріярхат. – 2002. № 3(307). – С. 16 – 17.
 4. Жуковський В. Св. Григорій Палама і раціоналізація богослов'я / Арка, Львів, 22(56), 2002.- С.4
 5. Кіндій О. Збереження природи: ранньохристиянський погляд // Християнин і світ 2 (3) – Львів 2010 – С. 12-15.
 6. Кіндій О. Християнська рецепція і трансформація європейської культури у перші віки християнства // Християнин і світ 3 (4) – Львів 2010 – С. 8-11.

Наукова редакція, переклади, співпраця

 1. Жуковський В. Богословська редакція книги „Святі отці про молитву та духовну тверезість”. Львів, Свічадо, 2007. – 352 с.
 2. Жуковський В. Богословська редакція книги Оторіно Паскуато „Миряни у Йоана Золотоустого”. Львів, Свічадо. – 248 c.
 3. Кіндій О.Дідахе. Повчання дванадцятьох апостолів. Переклад з грецької і вступ. Львів: Український Католицький Університет; Монастир „Свято-Іванівська Лавра”; Свічадо, 2002.
Більше