Моральне богослов’я Друк

Монографії

 1. Boyko Ihor, Il senso della vita umana nel dibattito bioetico contemporaneo. Львів: Львівські куншти, 2006. – 395c.
 2. Кришталь Г.Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego. Studium teologicznomoralne (Проблема зла в творчості Ф. Достоєвського. Богословсько-моральне дослідження). Lublin2004 (304 s.)

 

Підручники

 1. Бойко І. Біоетика, скрипти для студентів, Український Католицький Університет, Львів 2008. – 180 с.
 2. Кришталь Г. Етика статевості і подружнього життя. Скрипт для студентів. Львів 2009 (290 с.)
 3. Кришталь Г. Співатор: „Плідність: дар і завдання. Навчальний посібник з розпізнавання плідності”. Львів 2007.

Наукові статті

 1. Бойко І. «Стосунки між лікарем і особою з психічними розладами», в Матеріали науково-практичної конференції Психічні розлади серед населення України: роль і завдання Церкви, відповідальність держави і суспільства. – 51-60. 31 жовтня 2006 р. м. Івано-Франківськ.
 2. Boyko Ihor, «Zum gegenwärtigen Stand der Bioethik in der Ukraine», in Zeitschrift für medizinische Ethik, 53. Jahrgang 2007, Heft 4, – 331-341.
 3. Бойко І. «Моральна оцінка суїциду», в Матеріали І Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації». – Камянець-Подільський: Буйницький О. А., 2008 – 74-87.
 4. Бойко І. Морально-етичний аспект терапевтичного використання стовбурових клітин // Наукові записки Українського католицького університету, Ч. 1, серія «Богослов’я» 1, Львів 2009, с. 193-204.
 5. Кришталь Г.Kulturowo-społeczne tło uzależnień (Культурно-суспільний фон узалежнень) // „Moralne aspekty choroby alkoholowej i profilaktyki”. Red. A. Derdziuk, J. Karczewski. Zakroczym 2003, s. 17-29.
 6. Кришталь Г.Евтаназія в контексті права на гідну смерть // “Гідність людського тіла”. Вісник Інституту родини і подружнього життя Українського Католицького Університету № 4. Львів 2004, с. 85-106.
 7. Кришталь Г. Природне планування сім’ї у вченні Вселенської Церкви // Релігійно-суспільне видання «Радість віри» (Archidiecezja Lwowska Obrządku Łacińskiego) 2005 № 8, с. 7-9.
 8. Кришталь Г.Між "культурою смерті" і "культурою життя" // Вісник Митрополичої Комісії в справах сім"ї № 1. Львів 2006, с. 25-33.
 9. Кришталь Г.Моральне виховання у сім’ї як можливість виходу з антропологічної кризи // «Сімейні взаємини». Вісник Інституту Родини і подружнього життя Українського Католицького Університету № 5. Львів 2007, с. 38-67.
 10. Кришталь Г.Dynamizm wolności. Aspekt teologiczno-moralny (Динамізм свободи з богословсько-морального аспекту) // Drogi rozwoju. Od uzależnienia do wolności. Red. M. Tatala, J. Karczewski OFMCap. Zakroczym 2007, s. 89-104.
 11. Кришталь Г.Культурно-суспільний контекст алкогольної залежності // «Що несе з собою хвороба алкоголізму”. Збірник статей про проблеми пов’язані з надмірним вживанням алкоголю. Тернопіль 2007, с. 13-21.
 12. Кришталь Г.Алкогольна залежність – загроза для сімейного життя // «Що несе з собою хвороба алкоголізму”. Збірник статей про проблеми пов’язані з надмірним вживанням алкоголю. Тернопіль 2007, с. 22-30.
 13. Кришталь Г.Роль сім’ї в моральному вихованні дітей та молоді // Матеріали І Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації». Кам’янець-Подільський 2008, с. 311-329.
 14. Кришталь Г.Природа: обмеження чи шанс? Віднайдення втрачених орієнтирів // «Гідність і покликання жінки в сучасному світі». Матеріали міжнародної науково-аналітичної конференції (Львів, 7-8 травня 2009, с. 110-127.
 15. Кришталь Г.Моральний аспект застосування напротехнологій у вирішенні проблеми подружньої неплідності // «Польська та українська сім’я перед викликами сучасності». Упоряд. Ю. Горбанюк, Г. Кришталь, М. Хухра. Львів 2010, с. 95-106.
 16. Кришталь Г.Zespół proaborcyjny. Pogląd moralno-teologiczny (Постабортний синдром. Богословсько-моральний погляд) // „Małżeństwo i rodzina wobec aborcji”. Red. M. Z. Stepulak. Lublin 2010, c. 183-189.
 17. Кришталь Г.Problem wychowania seksualnego w szkole na terenie Ukrainy Zachodniej  (Проблема статевого виховання в школі на терені Західної України) // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole”. Red. K. Glombik. Opole 2010, s. 25-38.
 18. Кришталь Г.„Життя без шлюбу” – за і проти. До коренів явища безшлюбного співжиття // Вісник Інституту Родини і подружнього життя Українського Католицького Університету № 6 «Безшлюбне співжиття». Причини, наслідки, позиція Церкви. Львів 2011, с. 60-86.
 19. Кришталь Г. Роздуми над трагічним і “проклятим” даром свободи на основі творів Ф. Достоєвського /// Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – Київ, 2011. –Вип. 46. – C. 470-478.
 20. Кришталь Г.Роздуми над джерелами зла у світлі творчості Ф. Достоєвського // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 563-564. Філософія.  – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 109-115.

Наукова редакція, переклади, співпраця

 1. Г. П. Дан. Етика для лікарів, медсестер та пацієнтів. переклад Т. Різун, Львів 2008, с. 200. (о. І. Бойко – науковий редактор)
 2. Бойко Ігор – рецензент. Християнська етика. 8 клас. Матеріали до уроків: Посібник для вчителя. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 88 с.
 3. „Документи Католицької Церкви про шлюб та сім’ю”. Від Лева ХІІІ до Бенедикта ХVI. „Колесо” 2008. Галина Кришталь – науковий редактор.
 4. С. Шварц. Моральна проблематика аборту. „Колесо” 2008. Галина Кришталь – науковий редактор.
 5. Йоан Павло ІІ. Енцикліка „Veritatis splendor” (в очікуванні видання у видавництві Кайрос). Галина Кришталь – науковий редактор.
 6. Збірник статей: «Польська та українська сім’я перед викликами сучасності». Львів 2010. Галина Кришталь – науковий редактор.
 7. Ряд статей з польської на українську, а також: К. Войтила. Любов і відповідальність (готується до друку). Переклад – Галина Кришталь.
Більше