Halyna Kryshtal. Ethics of Sexuality and Marriage Print

b_250_0_16777215_0___images_stories_books_3.jpg

Вступ

1. Статева і подружня етика та «знаки часу»


1.1.    Значення людської статевости в індивідуальному та суспільному житті
1.1.1. Основні поняття
1.1.2. Три підходи до людської статевости
1.1.2.1. Біологічний редукціонізм
1.1.2.2. Суспільний конструктивізм
1.1.2.3. Персоналістичний підхід
1.2.    Сучасний контекст для вивчення статевої та подружньої етики
1.2.1. Загальна криза у сфері моралі
1.2.1.1. Моральний пермісивізм
1.2.1.2. Розвиток релятивізму
1.2.1.3. Етичний ситуаціонізм
1.2.1.4. Подвійні стандарти
1.2.2. Здеформований погляд на статевість та її суть
1.2.2.1. «Сексуальна революція» - пропаганда сексуальної свободи
1.2.2.2. «Десакралізація» та комерціалізація статевости
1.2.2.3.    Статевість як розважальна сфера
1.2.2 4. Мітологізація сексу
1.2.3.    Причини здеформованого погляду на людську статевість.
1.2.3.1. Хибне розуміння свободи
1.2.3.2. Брак доброго статевого виховання в сім'ї
1.3.    Важливість християнської статевої та подружньої етики в контексті сучасної кризи подружжя та сім'ї
1.3.1. Відкрити персоналістичний та етичний виміри статевости
1.3.2. Цілісність людської особи


2.    Джерела християнської статевої і подружньої етики


2.1. Боже Об'явлення
2.1.1. Біблія - запрошення для людини
2.1.2. Віра в Боже Об'явлення та роздуми над вірою
2.1.3. Біблія - правило віри та правило життя
2.2. Традиція і Вчення Церкви
2.2.1. Традиція - живе вчення Церкви
2.2.2. Моральне вчення як складова церковної доктрини
2.2.3. Турбота Церкви про людину, подружжя та сім'ю
2.3. Природа людської особи (природний моральний закон)
2.3.1. Природа людини - статичність і динаміка
2.3.2. Закон, записаний в серце людини
2.3.3. Пошана цінности особи як основна норма міжлюдських взаємин


3.Статева і подружня етика: короткий історичний екскурс


3.1.    Статева і подружня етика в позахристиянських культурах та релігіях
3.1.1. Релігія і стать
3.1.2. Культи плідности в Єгипті, Вавилоні та Ханаані
3.1.2.1. Єгипет
3.1.2.2. Вавилон
3.1.2.3. Ханаан
3.1.3. Греко-римський світ
3.2. Великі нехристиянські релігії
3.2.1. Іслам
3.2.2. Буддизм
3.2.3. Індуїзм
Підсумок
3.3. Статева і подружня етика в Старому та Новому Завітах
3.3.1. Біблійні свідчення про поганські культи плідности
3.3.2. Біблійна концепція сексуальности
3.3.3. Основні норми старозавітної статевої та подружньої етики
3.3.3.1. Заборона перелюбу
3.3.3.2. Заборона розпусти   
3.3.3.3. Нечистота в Старому Завіті   
3.3.3.4. Заручини і весілля   
3.3.4. Новий Завіт та вимоги Христа щодо подружжя
3.3.4.1. Нерозривність подружжя – Христос повертається до «початку»
3.3.4.2. Блаженні чисті серцем
3.3.4.3. Цінність дівицтва і піднесення гідности жінки
3.3.4.4. Правила життя в посланнях св. Павла
3.4.    Статева і подружня етика на початку християнства. Патристична доба
3.4.1. Поапостольські Отці та апологети
3.4.2. Східні Отці Церкви
3.4.3. Західні Отці Церкви
3.4.4. Етичні вимоги до подружнього життя
3.5.    Дальший розвиток статевої та подружньої етики
3.5.1. Онтологічно-сакраментальна парадигма (Середньовіччя)
3.5.2.    Юридично-моральна парадигма (Тридентський Собор)
3.5.3. Нові часи і нові виклики
3.5.4. Вчення Церкви про подружжя та сім'ю у XX сторіччі.


4. Богословсько-антропологічні основи статевої та подружньої етики


4.1.    Богословський погляд на людину
4.1.1. Людина - духовно-тілесна єдність
4.1.2. Людина - чоловік та жінка - Боже творіння
4.1.3. Покликання до життя у спільноті
4.1.4. Дар свободи для того, щоб любити
4.1.5. Покликання до любови
4.1.6. Людина та її досвід гріха
4.1.7. Людська особа та її гідність у перспективі спасіння через Христа
4.1.8. Християнська концепція статевости
4.2.    Тілесність людини і святість людського життя. Головні аспекти богослов'я тіла
4.2.1. Єдність двох перспектив у погляді на тілесність (творча і спасенна)
4.2.1.1. Тіло - первинне таїнство створення
4.2.1.2.Тіло для святості
4.2.1.3.Тіло Христа - джерело зцілення
4.2.1.4.Тіло не для розпусти, а для Господа
4.2.2.    Вчення Католицької Церкви про тіло
4.2.2.1.Етичні вимоги ставлення до людського тіла
4.2.2.2.Статевість: чотири аспекти людської тілесности
4.2.3.    Хибні погляди на тілесність
4.2.3.1. Дуалізм
4.2.3.2. Матеріялізм
4.2.3.3. Наслідки дуалізму та матеріялізму
4.2.3.4. Сучасні вияви маніхейства
4.3. Передумови статевої та подружньої етики
4.3.1. Позитивний підхід до статевости
4.3.2. Статевість як дар і завдання водночас


5. Жіночість і чоловічість: інтегральна концепція статевости


5.1.    Структура статевости
5.1.1.Біологічна основа статевої відмінности
5.1.1.1. Генетична стать
5.1.1.2. Гонадальна стать
5.1.1.3. Формування статевих шляхів та органів
5.1.1.4. Пубертатний період
5.1.2.    Психологічний вимір статевости
5.1.2.1. Психологічний аспект статевого дозрівання
5.1.1.2. Психологічні прояви статевої відмінности
5.1.1.3.Духовний вимір статевости
5.1.1.4. Динамізм людської статевости
5.2.    Статевість і любов
5.2.1. Різні види любови
5.2.2. Статевість - мова любови в подружжі
5.2.3. Хибні уявлення про любов
5.2.4. Етичний вимір любови
5.2.5. Виховання для любови
5.3.    Комплементарність людської статевости: взаємодоповнюваність чоловіка та жінки
5.3.1. Взаємодоповнення у стосунках чоловіка та жінки
5.3.2. Інтимний характер стосунків чоловіка та жінки.
Єдність і винятковість   
5.3.3. Вияв кризи жіночости та чоловічости
5.3.4. Сутність і сенс статевости


6. Подружжя6.1.    Подружжя - «спільнота любови і життя»
6.1.1. Реалізація покликання до любови в подружжі
6.1.2. Особливості подружньої любови
6.1.3. Подвійна мета шлюбу: благо подругів і дітородження
6.2.    Подружжя як таїнство
6.2.1. Християнське подружжя - образ стосунків між Христом і Церквою
6.2.2. Дійсний знак діла спасіння
6.2.3. Розвиток богослов'я таїнства подружжя
6.2.4. Екзистенційний вимір таїнства подружжя
6.3.    Єдність і нерозривність подружжя - основні риси подружнього союзу
6.3.1. Подружня любов - джерело єдности і нерозривности
6.3.2. Єдність подружжя
6.3.3. Нерозривність подружжя
6.3.4. Основні обов'язки подругів: любов, вірність і подружня чесність
6.3.4.1. Відповідальність за розвиток любови в подружжі
6.3.4.2. Вірність у подружжі
6.3.4.3. Подружня чесність
6.4.    Моральні аспекти подружнього єднання
6.4.1. Обов'язок статевих актів у подружжі
6.4.2. Суть і обставини подружного акту
6.4.3. Подружня чистота
6.4.4. Значення і місце сексуальної насолоди в подружньому житті
6.5.    Моральні аспекти дітородження (прокреації)
6.5.1. Відповідальне батьківство і материнство
6.5.1.1. Належне розуміння відповідального батьківства
6.5.1.2. Відповідальність за потенційне та дійсне батьківство і материнство   
6.5.1.3. Виховання дітей
6.5.2. Заперечення відповідального батьківства і материнства
6.5.2.1.    Моральний вимір використання контрацепції в подружжі
6.5.2.1.1. Види контрацепції
6.5.2.1.2. Моральна оцінка контрацепції
6.5.2.1.3. Різниця між контрацепцією та МРП
6.5.2.2. Стерилізація
6.5.2.3. Аборт
6.5.2.4. Штучне запліднення
6.6. Проблема розлучень. Сепарація
6.6.1. Причини розлучень
6.6.2. Сепарація


7.    Приготування до подружжя


7.1. Три етапи підготовки до подружнього життя
7.2. Покликання до чистоти
7.2.1. Біблійне розуміння чистоти
7.2.2. Чеснота чистоти (цнотливости)
7.3.    Дошлюбна чистота
7.3.1.    Сучасна немодність чистоти
7.3.1.1 «Чистота неможлива»
7.3.1.2. «Чистота шкідлива для псизічної рівноваги людини»
7.3.2. Реабілітація чистоти та аргументи «за»
7.3.3. Моральна оцінка дошлюбних статевих стосунків
7.3.4. Як зберегти дошлюбну чистоту?


8.    Невпорядкованість і викривлення в сексуальній сфері


8.1.    Критерії оцінок у сексуальній сфері та класифікація викривлень
8.1.1. Психологічно-медичні критерії
8.1.2. Соціяльно-юридичні критерії
8.1.3. Моральні критерії
8.2.    Класифікації сексуальних відхилень та патологій
8.2.1. Класифікація 1 (А. Імелінські)
8.2.2. Класифікація 2 (І. Розен)
8.2.3. Класифікація 3 (Тідність-любов-подружжя»)   
8.2.4. Класифікація 4 (відповідно до суттєвих аспектів людської статевости)
8.3. Сексуальні відхилення та їхні причини
8.4. Розгляд окремих проблем статевої етики
8.4.1.    Мастурбація
8.4.1.1. Причини мастурбації (автоеротизму)
8.4.1.2. Наслідки мастурбації
8.4.2.    Петинг
8.4.2.1. Петинг - «безпечний секс»
8.4.2.2. Етична оцінка петингу
8.4.3.    Гомосексуалізм
8.4.3.1. Гомосексуалізм - «хвороба» чи «специфічна орієнтація»?
8.4.3.2. Причини гомосексуалізму
8.4.3.2.1. Біологічні передумови
8.4.3.2.2. Вплив середовища
8.4.3.2.3. Психодинамічні й особисті передумови
8.4.3.3. Моральна оцінка гомосексуалізму
8.4.3.4. Терапія гомосексуалізму
8.4.4.    Транссексуалізм
8.4.4.1. Проблема транссексуалізму та її ознаки
8.4.4.2. Етичний вимір хірургічної зміни статі
8.4.5.    Порнографія
8.4.5.1. Наслідки порнографії
8.4.5.2. Моральна оцінка порнографії


9. Статеве виховання


9.1. Мета статевого виховання
9.2. Статеве виховання в сім'ї
9.2.1. Позитивний та правдивий погляд на людську статевість
9.2.2. Відколи починати статеве виховання і як його здійснювати?
9.2.3. Цілеспрямованість сексуальних зацікавлень
9.2.4. Виховання для любови
9.2.5. Виховання чистоти і свободи

Бібліографія

 

Вступ

1. Статева і подружня етика та «знаки часу»

1.1. Значення людської статевости в індивідуальному та суспільному житті

1.1.1. Основні поняття

1.1.2. Три підходи до людської статевости

1.1.2.1. Біологічний редукціонізм

1.1.2.2. Суспільний конструктивізм

1.1.2.3. Персоналістичний підхід

1.2. Сучасний контекст для вивчення статевої та подружньої етики

1.2.1. Загальна криза у сфері моралі

1.2.1.1. Моральний пермісивізм

1.2.1.2. Розвиток релятивізму

1.2.1.3. Етичний ситуаціонізм

1.2.1.4. Подвійні стандарти

1.2.2. Здеформований погляд на статевість та її суть

1.2.2.1. «Сексуальна революція» - пропаганда сексуальної свободи

1.2.2.2. «Десакралізація» та комерціалізація статевости

1.2.2.3. Статевість як розважальна сфера

1.2.2 4. Мітологізація сексу

1.2.3. Причини здеформованого погляду на людську статевість.

1.2.3.1. Хибне розуміння свободи

1.2.3.2. Брак доброго статевого виховання в сім'ї

1.3. Важливість християнської статевої та подружньої етики в контексті сучасної кризи подружжя та сім'ї

1.3.1. Відкрити персоналістичний та етичний виміри статевости

1.3.2. Цілісність людської особи

2. Джерела християнської статевої і подружньої етики

2.1. Боже Об'явлення

2.1.1. Біблія - запрошення для людини

2.1.2. Віра в Боже Об'явлення та роздуми над вірою

2.1.3. Біблія - правило віри та правило життя

2.2. Традиція і Вчення Церкви

2.2.1. Традиція - живе вчення Церкви

2.2.2. Моральне вчення як складова церковної доктрини

2.2.3. Турбота Церкви про людину, подружжя та сім'ю

2.3. Природа людської особи (природний моральний закон)

2.3.1. Природа людини - статичність і динаміка

2.3.2. Закон, записаний в серце людини

2.3.3. Пошана цінности особи як основна норма міжлюдських взаємин

3.Статева і подружня етика: короткий історичний екскурс

3.1. Статева і подружня етика в позахристиянських культурах та релігіях

3.1.1. Релігія і стать

3.1.2. Культи плідности в Єгипті, Вавилоні та Ханаані

3.1.2.1. Єгипет

3.1.2.2. Вавилон

3.1.2.3. Ханаан

3.1.3. Греко-римський світ

3.2. Великі нехристиянські релігії

3.2.1. Іслам

3.2.2. Буддизм

3.2.3. Індуїзм

Підсумок

3.3. Статева і подружня етика в Старому та Новому Завітах

3.3.1. Біблійні свідчення про поганські культи плідности

3.3.2. Біблійна концепція сексуальности

3.3.3. Основні норми старозавітної статевої та подружньої етики

3.3.3.1. Заборона перелюбу

3.3.3.2. Заборона розпусти

3.3.3.3. Нечистота в Старому Завіті

3.3.3.4. Заручини і весілля

3.3.4. Новий Завіт та вимоги Христа щодо подружжя

3.3.4.1. Нерозривність подружжя – Христос повертається до «початку»

3.3.4.2. Блаженні чисті серцем

3.3.4.3. Цінність дівицтва і піднесення гідности жінки

3.3.4.4. Правила життя в посланнях св. Павла

3.4. Статева і подружня етика на початку християнства. Патристична доба

3.4.1. Поапостольські Отці та апологети

3.4.2. Східні Отці Церкви

3.4.3. Західні Отці Церкви

3.4.4. Етичні вимоги до подружнього життя

3.5. Дальший розвиток статевої та подружньої етики

3.5.1. Онтологічно-сакраментальна парадигма (Середньовіччя)

3.5.2. Юридично-моральна парадигма (Тридентський Собор)

3.5.3. Нові часи і нові виклики

3.5.4. Вчення Церкви про подружжя та сім'ю у XX сторіччі.

4. Богословсько-антропологічні основи статевої та подружньої етики

4.1. Богословський погляд на людину

4.1.1. Людина - духовно-тілесна єдність

4.1.2. Людина - чоловік та жінка - Боже творіння

4.1.3. Покликання до життя у спільноті

4.1.4. Дар свободи для того, щоб любити

4.1.5. Покликання до любови

4.1.6. Людина та її досвід гріха

4.1.7. Людська особа та її гідність у перспективі спасіння через Христа

4.1.8. Християнська концепція статевости

4.2. Тілесність людини і святість людського життя. Головні аспекти богослов'я тіла

4.2.1. Єдність двох перспектив у погляді на тілесність (творча і спасенна)

4.2.1.1. Тіло - первинне таїнство створення

4.2.1.2.Тіло для святості

4.2.1.3. Тіло Христа - джерело зцілення

4.2.1.4.Тіло не для розпусти, а для Господа

4.2.2. Вчення Католицької Церкви про тіло

4.2.2.1.Етичні вимоги ставлення до людського тіла

4.2.2.2.Статевість: чотири аспекти людської тілесности

4.2.3. Хибні погляди на тілесність

4.2.3.1. Дуалізм

4.2.3.2. Матеріялізм

4.2.3.3. Наслідки дуалізму та матеріялізму

4.2.3.4. Сучасні вияви маніхейства

4.3. Передумови статевої та подружньої етики

4.3.1. Позитивний підхід до статевости

4.3.2. Статевість як дар і завдання водночас

5. Жіночість і чоловічість: інтегральна концепція статевости .

5.1. Структура статевости

5.1.1.Біологічна основа статевої відмінности

5.1.1.1. Генетична стать

5.1.1.2. Гонадальна стать

5.1.1.3. Формування статевих шляхів та органів

5.1.1.4. Пубертатний період

5.1.2. Психологічний вимір статевости

5.1.2.1. Психологічний аспект статевого дозрівання

5.1.1.2. Психологічні прояви статевої відмінности

5.1.1.3.Духовний вимір статевости

5.1.1.4. Динамізм людської статевости

5.2. Статевість і любов

5.2.1. Різні види любови

5.2.2. Статевість - мова любови в подружжі

5.2.3. Хибні уявлення про любов

5.2.4. Етичний вимір любови

5.2.5. Виховання для любови

5.3. Комплементарність людської статевости: взаємодоповнюваність чоловіка та жінки

5.3.1. Взаємодоповнення у стосунках чоловіка та жінки

5.3.2. Інтимний характер стосунків чоловіка та жінки.
Єдність і винятковість

5.3.3. Вияв кризи жіночости та чоловічости

5.3.4. Сутність і сенс статевости

6. Подружжя

6.1. Подружжя - «спільнота любови і життя»

6.1.1. Реалізація покликання до любови в подружжі

6.1.2. Особливості подружньої любови

6.1.3. Подвійна мета шлюбу: благо подругів і дітородження

6.2. Подружжя як таїнство

6.2.1. Християнське подружжя - образ стосунків між Христом і Церквою

6.2.2. Дійсний знак діла спасіння

6.2.3. Розвиток богослов'я таїнства подружжя

6.2.4. Екзистенційний вимір таїнства подружжя

6.3. Єдність і нерозривність подружжя - основні риси подружнього союзу

6.3.1. Подружня любов - джерело єдности і нерозривности

6.3.2. Єдність подружжя

6.3.3. Нерозривність подружжя

6.3.4. Основні обов'язки подругів: любов, вірність і подружня чесність

6.3.4.1. Відповідальність за розвиток любови в подружжі

6.3.4.2. Вірність у подружжі

6.3.4.3. Подружня чесність

6.4. Моральні аспекти подружнього єднання

6.4.1. Обов'язок статевих актів у подружжі

6.4.2. Суть і обставини подружного акту

6.4.3. Подружня чистота

6.4.4. Значення і місце сексуальної насолоди в подружньому житті

6.5. Моральні аспекти дітородження (прокреації)

6.5.1. Відповідальне батьківство і материнство

6.5.1.1. Належне розуміння відповідального батьківства

6.5.1.2. Відповідальність за потенційне та дійсне батьківство і материнство

6.5.1.3. Виховання дітей

6.5.2. Заперечення відповідального батьківства і материнства

6.5.2.1. Моральний вимір використання контрацепції в подружжі

6.5.2.1.1. Види контрацепції

6.5.2.1.2. Моральна оцінка контрацепції

6.5.2.1.3. Різниця між контрацепцією та МРП

6.5.2.2. Стерилізація

6.5.2.3. Аборт

6.5.2.4. Штучне запліднення

6.6. Проблема розлучень. Сепарація

6.6.1. Причини розлучень

6.6.2. Сепарація

7. Приготування до подружжя

7.1. Три етапи підготовки до подружнього життя

7.2. Покликання до чистоти

7.2.1. Біблійне розуміння чистоти

7.2.2. Чеснота чистоти (цнотливости)

7.3. Дошлюбна чистота

7.3.1. Сучасна немодність чистоти

7.3.1.1 «Чистота неможлива»

7.3.1.2. «Чистота шкідлива для псизічної рівноваги людини»

7.3.2. Реабілітація чистоти та аргументи «за»

7.3.3. Моральна оцінка дошлюбних статевих стосунків

7.3.4. Як зберегти дошлюбну чистоту?

8. Невпорядкованість і викривлення в сексуальній сфері

8.1. Критерії оцінок у сексуальній сфері та класифікація викривлень

8.1.1. Психологічно-медичні критерії

8.1.2. Соціяльно-юридичні критерії

8.1.3. Моральні критерії

8.2. Класифікації сексуальних відхилень та патологій

8.2.1. Класифікація 1 (А. Імелінські)

8.2.2. Класифікація 2 (І. Розен)

8.2.3. Класифікація 3 (Тідність-любов-подружжя»)

8.2.4. Класифікація 4 (відповідно до суттєвих аспектів людської статевости)

8.3. Сексуальні відхилення та їхні причини

8.4. Розгляд окремих проблем статевої етики

8.4.1. Мастурбація

8.4.1.1. Причини мастурбації (автоеротизму)

8.4.1.2. Наслідки мастурбації

8.4.2. Петинг

8.4.2.1. Петинг - «безпечний секс»

8.4.2.2. Етична оцінка петингу

8.4.3. Гомосексуалізм

8.4.3.1. Гомосексуалізм - «хвороба» чи «специфічна орієнтація»?

8.4.3.2. Причини гомосексуалізму

8.4.3.2.1. Біологічні передумови

8.4.3.2.2. Вплив середовища

8.4.3.2.3. Психодинамічні й особисті передумови

8.4.3.3. Моральна оцінка гомосексуалізму

8.4.3.4. Терапія гомосексуалізму

8.4.4. Транссексуалізм

8.4.4.1. Проблема транссексуалізму та її ознаки

8.4.4.2. Етичний вимір хірургічної зміни статі

8.4.5. Порнографія

8.4.5.1. Наслідки порнографії

8.4.5.2. Моральна оцінка порнографії

9. Статеве виховання

9.1. Мета статевого виховання

9.2. Статеве виховання в сім'ї

9.2.1. Позитивний та правдивий погляд на людську статевість

9.2.2. Відколи починати статеве виховання і як його здійснювати?

9.2.3. Цілеспрямованість сексуальних зацікавлень

9.2.4. Виховання для любови

9.2.5. Виховання чистоти і свободи

 

Бібліографія

Більше